i MTDSC Honlapja :: Szabadidő, Tenisz, Természetjáró, Vitorlás szakosztályok
Magyar Telekom Dolgozók Sport Club / MTDSC

Küldöttgyűlések

Nyomtatás Küldés Ismerősnek

Éves rendes küldöttgyűlés

2010.05.19

JEGYZŐKÖNYV

készült a

MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB

alapszabály szerinti éves rendesKüldöttgyűléséről

Időpont: 2010.május 19. szerda délután 17.30 órai kezdettel

Helyszín: Budapest VIII. Baross utca 11. sz. alatti klubhelyiség

Jelen vannak: küldöttek a csatolt jelenléti ív szerint, valamint a küldötteken kívül

Ujhegyi Ákos elnök

Szabó Zoltán ügyvezető elnökAz ügyvezető elnök 17.30 órai kezdettel megnyitja a Küldöttgyűlést. Üdvözli a megjelenteket és elmondja, hogy a Küldöttgyűlés az alapító okiratnak megfelelően az előírt határidőket betartva szabályosan került összehívásra.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes.A sportklubnak 435 tagja van. Az 1/10-es képviseleti szabály alapján 44 fő részvétele elvárt.

Szabadidő szakosztály: 107 tag, 11 fő

Természetjáró szakosztály: 71 tag, 8 fő

Tenisz szakosztály: 114 tag, 12 fő

Vitorlás szakosztály: 126 tag, 13 fő

Az érvényben lévő alapszabály szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a +1 szavazat, azaz 34 küldött jelen van. Az eredetileg meghirdetett időpontban 9 küldött jelent meg, így a Küldöttgyűlés nem határozatképes.

A meghívó szerint amennyiben a Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ismételt Küldöttgyűlésre kerül sor az eredeti helyen az eredeti programmal 18:00-órai kezdettel.

Ezzel az ügyvezető elnök a Küldöttgyűlést berekeszti.

Az ügyvezető elnök 18.00 órai kezdettel megnyitja az ismételt Küldöttgyűlést. Megállapítja, hogy a 44 küldöttből jelen van 18. Az érvényben lévő alapszabály szerint az ismételt küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 25%-a +1 szavazat, azaz 12 küldött jelen van. Ez a kritérium teljesült, így az ismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

Az Ügyvezető elnök javasolja levezető elnöknek Bércesi Gábor megválasztását.

HATÁROZAT 1/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja levezető elnöknek Bércesi Gábort.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Szabó Zoltán megválasztását.

HATÁROZAT 2/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv vezetőnek Szabó Zoltánt.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 3/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyári Lászlót.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 4/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bögös Istvánt.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Az ügyvezető elnök felkéri a Küldöttgyűlés levezetésére Bércesi Gábort.Bércesi Gábor üdvözli a megjelenteket. Felteszi szavazásra a kérdést, miszerint elfogadják-e a küldöttek a meghívóban előre meghirdetett napirendi pontokat. Megkérdezi, van-e egyéb napirendi pontba felveendő kérdés.Zeöld Ákos jelezte, hogy az egyéb témák során egy bejelentéssel kíván élni.

HATÁROZAT 5/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a meghívóban előre meghirdetett napirendi pontokat melyek az alábbiak.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Napirendi pontok:1. Az Elnökség beszámolója a Club 2009 évi tevékenységéről és a 2010 évi tervekről.

Előadó: Szabó Zoltán

2. Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója.

Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sportklub 2009. évi gazdálkodásáról, valamint a sportklub 2009. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának (ennek részeként a Közhasznúsági Jelentés) elfogadása.

Előadó: Sági Lajos

3. Éves elszámolás 2009 évről, Költségvetési tervek a 2010 évre

Előadó: Szabó Zoltán

4. Az egyesület rövid távú céljai.

Előadó: Szabó Zoltán

5. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma

Zeöld Ákos bejelentése

Előadó: levezető elnök

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó beszámolók írásos anyagait a küldöttek előre írásban megkaptak, ezek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.1. A levezető elnök az első napirendi pontnak megfelelően felkéri Szabó Zoltánt a sportklub 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtartására.

Írásos anyag, ld: MTDSC_tev_besz_2010_04_23.docA beszámoló megvitatása során kérdésként felmerült, hogy családtag kaphat-e trikót.

A trikók elkészítése önköltségi alapon történne, a club az igényeket összegyűjtené és a nagy darabszám alapján próbál kedvező árat elérni, ezért a javaslat az, hogy a családtag is kaphasson polót.A levezető elnök szavazásra teszi fel a sportklub 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

HATÁROZAT 6/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés a felmerült észrevétellel elfogadja a beszámolót.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.2. A levezető elnök a második napirendi pontnak megfelelően felkéri Sági Lajost a sportklub 2009. évi gazdálkodásáról szóló FEB beszámoló megtartására.

Írásos anyag, ld:

Közhasznúsági jelentés

MTDSC 2009végl Közhasznú Beszámoló2010.05.18.xls

Beszámoló_FEB 2009évi gazd.docIdőközben egy fő küldött eltávozott, így maradt 17 fő szavazásra jogosult.A beszámolóval kapcsolatosan kérdésként felmerült, hogy milyen vállalkozói tevékenység történt 2009 évben.

A vitorlás szakosztálynál volt pl. a Dimenzióval a versenyeken történő részvételre vonatkozó megállapodás.

HATÁROZAT 7/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a beszámolót és elfogadja a sportklub 2009. évi Egyszerűsített Éves Beszámoló-ját, valamint annak részeként a közhasznúsági jelentést.

Szavazás: A határozat 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra került.3. A levezető elnök a harmadik napirendi pontnak megfelelően felkéri Szabó Zoltánt a 2009. év záró elszámolásának, valamint a 2010. évi szakosztályi bontású költségvetési terv ismertetésére.

Írásos anyagok:

MTDSCelsz_2009teny_9V4.xls

MTDSCelsz_2010terv_V4.xlsSzabó Zoltán elmondja, hogy lehetőség volt a 2009 évi számlák tételes felülvizsgálatára a kiadások és bevételek ellenőrzése érdekében. A vitorlás szakosztály az átvizsgálás során egyetlen tételt talált tévesen.

A 677-es tétel 09.29-én Salavecz Károly 10.000,-Ft-os befizetése hozzájuk lett könyvelve, de szerintük az a teniszezőket illeti meg. Ezen módosítás az elszámolásban átvezetésre kerül és a jelen jegyzőkönyv mellékleteként már a módosított elszámolás lesz csatolva.Zeöld Ákos felszólalásában elmondta, hogy a MT támogatásából folyamatosan kevesebbet kap a vitorlás szakosztály. A bevétel nem fedezi a kiadásokat, ezért a tartalékokat kénytelenek felélni.Tverdota Zoltán elmondta, hogy a természetjáróknál nem lehet a tagdíjakat olyan mértékben emelni mint a többi szakosztálynál, ezért a MT támogatásból kevesebbet tudnak kapni, így az olló egyre jobban nyílik.Nyári László szerint a további bővülés már csak tagdíj emeléssel lehetséges, mert a jelenlegi MT támogatás szintje nem teszi lehetővé a további létszám bővülést.

További tagdíj emelést már nem tudnak a teniszszakosztály tagjai vállalni, mert a jelenlegi tagdíj mértéke is már sok tagnak túlságosan megterhelő.Ujhegyi Ákos javasolta, hogy fel kellene keresni néhány kompetens vezetőt többlet támogatás elérése érdekében.

HATÁROZAT 8/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés a kiegészítésekkel elfogadja a 2009. év záró elszámolást szakosztályonkénti bontásban.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 9/2010.05.19

Határozat: Jelenlegi formájában a mellékletként csatolt számokkal a Küldöttgyűlés elfogadja sportklub 2010 évi költségvetési terv keretszámait.

Szavazás: A határozat 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.4. A levezető elnök a negyedik napirendi pontnak megfelelően felkéri Szabó Zoltánt az egyesület rövid távú céljainak ismertetésére.Rövid távú stratégia:

Cél a sport club tevékenységének széles körben történő megismertetése.• Nyílt napok szervezése minden sportágban

A természetjáró szakosztály idén is a tavaly már bevált nyílt napot szervez evezősök részére a Római parti csónakházban.

Nyílt túra lesz nyár végén Gödre a vadregényes szigetvilágba.

Nyílt horgászverseny ősszel valamelyik horgászparadicsomba.A szabadidő szakosztály nyílt napot szervez a Krisztina 55. aulájában, ahol egy ismert nagymester vállalja sakk szimultán lebonyolítását. Az eseményre, illetve a szimultánban való részvételre a tervek szerint az intranetes honlapon lehet jelentkezni.

Squash nyílt napot szerveznek bemutató játékkal a Griff hotelbenTenisz nyílt verseny megrendezése, melyre az érdeklődő munkatársakat tisztelettel várja.A vitorlás szakosztály lehetőséget biztosít minden érdeklődő számára, aki szeretne megtanulni vitorlázni, hogy tanfolyam keretében hozzásegíti kedvtelési célú kishajó vezetői engedély megszerzéséhez. Az engedély birtokában pedig korlátozott mértékben a kapacitás lehetőségeket figyelembe véve nyári gyakorló táborban biztosít lehetőséget vitorlázásra számukra.

Az eseményről tervek szerint az intraneten és az élményportálon adunk bővebb tájékoztatást.

• Honlap készítés, egységes-elektronikus felületen jelenjen meg a club. Az átláthatóság érdekében a honlapon váljon hozzáférhetővé a küldöttgyűlések anyaga, jegyzőkönyve, az elnökségi ülések határozatai, valamint minden olyan hír, élménybeszámoló,amely a klubunk életével kapcsolatosan fontos, illetve népszerűsíti-segíti a működését.

• Új arculat kialakítása a tulajdonosi arculatnak megfelelően. Reklám anyagok készítése. Az új arculati megjelenéssel tervezzük önköltséges alapon a pólók elkészítését.

• Társadalmi munkát végzők jutalmazása jutalom kirándulással az év végét követően.

HATÁROZAT 10/2010.05.19

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklub rövid távú céljait.

Szavazás: A határozat egyhangúlag elfogadásra került.

Felelős: ügyvezető elnök, szakosztályvezetők

Határidő: 2010 december 31.5. Az ügyvezető elnök az egyéb témák keretében átadja a szót Zeöld Ákosnak bejelentésének megtétele érdekében.Zeöld Ákos bejelentette, hogy a vitorlás klub 2010 évben a működőképessége határára ért, ezért május 31-vel lemond.

Kérdésként felmerült, hogy az elnökségi státuszról is lemond-e?. Ákos elmondása szerint maradna elnökségi tag. Ennek elvileg nincs akadálya pillanatnyilag.A bejelentést a Küldöttgyűlés tudomásul vette.

Határozatra ez ügyben nincs szükség.

További egyéb téma nem merült fel, így a levezető elnök 19.29 órakor a Küldöttgyűlést berekesztette.K.m.f.

…………………………. ………………………….

Bércesi Gábor Szabó Zoltán

levezető elnök jegyzőkönyv vezető

…………………………. ………………………….

Nyári László Bögös István

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Hivatalos meghívó

Jelenléti ív

Szakmai beszámoló: : MTDSC_tev_besz_2010_05_19.doc

Közhasznúsági jelentés MTDSC 2009végl Közhasznú Beszámoló2010.05.18.xls

Beszámoló_FEB 2009évi gazd.doc

MTDSCelsz_2009teny_9V5.xls

MTDSCelsz_2010terv_V5.xls

« Vissza a főoldalra

Összes közgyűlés

Bejelentkezés*

Hírek